Que proporcionem?

Que proporcionem?

Analitzem, estudiem e implementem el Model de Gestió de Compliment Normatiu que més s’adapti i ajusti a la seva empresa i a la seva necessitat empresarial, sempre respectant i aplicant una cultura de compliment normatiu.

La raó de Model de Gestió de Compliment Normatiu.

No només parlem d’un Model de Prevenció de Delictes. Quan ens posem a estudiar i a explorar sobre Compliance o el compliment normatiu, podem veure que hi ha moltíssims més àmbits en els que hem d’actuar, no només els riscs penals. Evidentment la implementació d’un Model de Prevenció de Delictes és important, molt, però no es l’únic. Per això l’anomenem Model de Gestió de Compliment Normatiu, ja que intentem identificar i actuar sobre els riscs jurídics que puguin provenir de diferents àmbits i situacions, ja siguin penals, mercantil, societaris, contractuals, fiscals, laborals, de competència… La nostra recomanació es treballar en tots i cadascun d’aquests punts.

Analitzem, estudiem e implementem el Model de Gestió de Compliment Normatiu que més s’adapti i ajusti a la seva empresa i a la seva necessitat empresarial, sempre respectant i aplicant una cultura de compliment normatiu.

La raó de Model de Gestió de Compliment Normatiu.

No només parlem d’un Model de Prevenció de Delictes. Quan ens posem a estudiar i a explorar sobre Compliance o el compliment normatiu, podem veure que hi ha moltíssims més àmbits en els que hem d’actuar, no només els riscs penals. Evidentment la implementació d’un Model de Prevenció de Delictes és important, molt, però no es l’únic. Per això l’anomenem Model de Gestió de Compliment Normatiu, ja que intentem identificar i actuar sobre els riscs jurídics que puguin provenir de diferents àmbits i situacions, ja siguin penals, mercantil, societaris, contractuals, fiscals, laborals, de competència… La nostra recomanació es treballar en tots i cadascun d’aquests punts.

I que obtenim?

I que obtenim?

PREVENCIÓ

Dels riscs legals que amenacen constantment a l’empresa. No només els riscs penals, sinó també els diferents riscs que des dels diferents àmbits jurídics puguin provenir.

PROTECCIÓ

De l’estructura jurídica, econòmica i reputació de l’empresa. Tindrem controlats els riscs jurídics i això ens proporcionarà seguretat addicional en el moment de realitzar les nostres operacions quotidianes i societaris.

PROJECCIÓ

Al mercat. Millora de la imatge de l’empresa i reputació front a tercers, tant en clients com en proveïdors. Imatge al mercat d’una organització responsable que busca activament complir amb la legalitat, i per tant augmenta la confiança per a la firma d’acords empresarials i negocis.

Millora de la competitivitat internacional, ja que, en diferents països, la cultura de Compliance es un aspecte bàsic i essencial en el món empresarial.

PREVENCIÓ

Dels riscs legals que amenacen constantment a l’empresa. No només els riscs penals, sinó també els diferents riscs que des dels diferents àmbits jurídics puguin provenir.

PROTECCIÓ

De l’estructura jurídica, econòmica i reputació de l’empresa. Tindrem controlats els riscs jurídics i això ens proporcionarà seguretat addicional en el moment de realitzar les nostres operacions quotidianes i societaris.

PROJECCIÓ

Al mercat. Millora de la imatge de l’empresa i reputació front a tercers, tant en clients com en proveïdors. Imatge al mercat d’una organització responsable que busca activament complir amb la legalitat, i per tant augmenta la confiança per a la firma d’acords empresarials i negocis.

Millora de la competitivitat internacional, ja que, en diferents països, la cultura de Compliance es un aspecte bàsic i essencial en el món empresarial.

Altres serveis Corporatius 

 

Assessorament Contractual

Obtingui el millor assessorament en el moment de realitzar les seves relacions contractuals amb els seus clients i proveïdors. L’assistim i estem presents en el procés de negociació per evitar possibles sorpreses i problemes innecessaris que puguin tenir conseqüències negatives per vostè i el seu negoci.

Suport als òrgans de gestió i administració societària

Tingui el suport necessari per estar sempre en compliment amb les obligacions corporatives establertes a la normativa i poder resoldre els dubtes que l’hi pugui oferir aquesta matèria essencial en el desenvolupament de la vida de la societat.

Productes/serveis bancaris i financers

Les relacions contractuals amb les entitats bancaries i/o financeres tenen un major grau de complexitat. Entengui en tot moment quin producte o servei, realment, l’hi ha ofert la seva entitat i tingui coneixement de les condicions legals reals i econòmiques dels mateixos.

Atres serveis Corporatius 

Assessorament Contractual

Obtingui el millor assessorament en el moment de realitzar les seves relacions contractuals amb els seus clients i proveïdors. L’assistim i estem presents en el procés de negociació per evitar possibles sorpreses i problemes innecessaris que puguin tenir conseqüències negatives per vostè i el seu negoci.

Suport als òrgans de gestió i administració societària

Tingui el suport necessari per estar sempre en compliment amb les obligacions corporatives establertes a la normativa i poder resoldre els dubtes que l’hi pugui oferir aquesta matèria essencial en el desenvolupament de la vida de la societat.

Productes/serveis bancaris i financers

Les relacions contractuals amb les entitats bancaries i/o financeres tenen un major grau de complexitat. Entengui en tot moment quin producte o servei, realment, l’hi ha ofert la seva entitat i tingui coneixement de les condicions legals reals i econòmiques dels mateixos.

Aviso legal y condiciones de uso    •    Política de Cookies    •    Política de Privacidad
Xavier Soria Bertran ©